Άτιτλο
Το φεγγάρι μισό ασημίζει τη γαλήνη.
Ένα φλυτζάνι καφέ στην άκρη του περβαζιού
ρεμβάζει απλά τον ορίζοντα.
Είμαστε ευτυχισμένοι και δεν το ξέρουμε.
Afroditi Mermiga-Vlachaki
Senza titolo
La mezzaluna brilla la serenità.
Una tazza di caffè sul davanzale della finestra
sogna con semplicità l’orizzonte.
Siamo felici e non lo sappiamo.
Afroditi Mermiga-Vlachaki


Critica in semiotica estetica della Poesia “Senza titolo” di Afroditi Mermiga-Vlachaki
La parola quieta e profonda della Mermiga-Vlachaki è transitivo assaporamento delle cose. La poetessa figura lo status dell’umano in qualità di transito aggettante, da una segnica soglia di corpo e di parola, oltre la soglia identitaria. La riflessione è mancanza e momento secondo della luce serena e senza nembi della verità. Attributo umano tuttavia è la qualità simbolica e sintetica di traslazione ad uno spazio transizionale, che segue l’inconscio principio di piacere e investe psicoaffettivamente il mondo di sé, in un abbraccio d’anonimia plurale. È il rituale di rifondazione di un principio di realtà, che mai coscientemente conosce la felicità semplice dell’inconscio.
Presidente Fondatrice,
Prof.ssa Fulvia Minetti